ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Άρθρο στην “Νέα Προοπτική” αρ. φ. 513

Η ανώτατη εκπαίδευση σε “ελεγχόμενη(;) χρεοκοπία”

Εν τω μέσω της κατάρρευσής της η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να τραβήξει μαζί της και οποιαδήποτε υπολείμματα κοινωνικού κράτους είχαν απομείνει.

Την επομένη της ψήφισης του νέου νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ η frau Διαμαντοπούλου έφτιαξε μια λίστα με 150 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα οποία πρόκειται να κλείσουν μέσα στο 2012.  Το κλείσιμο σχολών είναι ο βασικός όρος για την προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης στις ανάγκες της χρεοκοπίας του ελληνικού καπιταλισμού και την εφαρμογή του νέου νόμου-πλαισίου. Κριτήρια για την ένταξη ενός τμήματος στη λίστα των λουκέτων είναι η ζήτηση και τα ποσοστά αποφοίτησης. Οι πρυτάνεις ΑΕΙ και οι πρόεδροι ΤΕΙ όλης της χώρας, με επιστολή της υπουργού παιδείας, υποχρεούνται να συστήσουν επιτροπή που θα παρουσιάσει αποτελέσματα για το κλείσιμο και τη συγχώνευση τμημάτων και σχολών. Με ξεχωριστή επιστολή της η υπουργός σε 14 τμήματα ΤΕΙ (Τουρισμού, Ιχθυοκαλλιεργιών και Βιολογικών Καλλιεργιών) ανακοινώνει στο μέσο της χρονιάς την άμεση συγχώνευση τους σε 6 μόλις τμήματα. Aυτή είναι μόνο η πρώτη φάση του Καλλικράτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επόμενη φάση θα συγχωνευτούν ακόμα και ολόκληρα Πανεπιστήμια. Ουσιαστικά αυτό που οργανώνει η κυβέρνηση είναι η ολοκληρωτική καταστροφή αυτού που ξέραμε ως χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια της κυβέρνησης για τον Καλλικράτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι τρία: θεματικά, χωροταξικά και διοικητικά. Θεματικά σημαίνει πως τμήματα ομοειδούς αντικειμένου θα συγχωνευτούν στην πόλη όπου βρίσκεται το κεντρικό ίδρυμα. Χωροταξικά σημαίνει πως σχολές με χαμηλό αριθμό εισακτέων και αποφοίτων θα συγχωνευτούν με μεγαλύτερες και πιο κεντρικές σχολές. Διοικητικά σημαίνει πως και ολόκληρα ΑΕΙ θα συγχωνευτούν με μεγαλύτερα με ίδιο ή παρόμοιο θεματικό αντικείμενο.

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου είναι η διορία για σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουρισμού, Ιχθυοκαλλιεργειών, Υδατοκαλλιεργειών και Βιολογικών Καλλιεργειών για να φτιαχτούν οι λίστες με τις συγχωνεύσεις αυτών των σχολών.

Η “μέριμνα” που υπόσχεται η υπουργός στις σχολές που θα κλείσουν είναι στην πραγματικότητα το πέταγμα της σπουδάζουσας νεολαίας από τα πανεπιστήμια για να την στοιβάξουν σε μια αγορά μαζικής καθολικής ανεργίας με χιλιάδες άλλους νέους, με καλύτερη δυνατή προοπτική την ελαστική απασχόληση και τη μαύρη εργασία. Η νεολαία είτε βρίσκεται μέσα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ είτε ζει ήδη τον εφιάλτη της ανεργίας και της part-time εργασίας δεν έχει κανένα παρόν και κανένα μέλλον στον υπό κατάρρευση ελληνικό καπιταλισμό.

Το φοιτητικό κίνημα πρέπει να επανακινητοποιηθεί άμεσα και να οργανώσει ένα νέο γύρο γενικών συνελεύσεων σε όλη τη χώρα για να μην περάσει κανένα λουκέτο και να καταργηθεί ο νέος νόμος-πλαίσιο. Με συνελεύσεις-καταλήψεις-διαδηλώσεις πρέπει να κλείσουμε τις σχολές για να μη μας κλείσουν.

Η ενότητα της νεολαίας με την εργατική τάξη που βρίσκεται στους δρόμους είναι αναγκαίος όρος για να τους ανατρέψουμε.

==513==