Μηχανικοί

Μηχανικοί

Ανασφάλιστοι, χωρίς υγειονομική περίθαλψη ή και ακόμη εκτός επαγγέλματος, κινδυνεύουν να μείνουν η πλειοψηφία των Μηχανικών, εξαιτίας των  συνεχών αυξήσεων στις εισφορές που έχουν καταστήσει ασύμφορη έως αδύνατη την καταβολή τους.

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου το  Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών πραγματοποίησε συγκέντρωση στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων παράλληλα με Στάση Εργασίας, για να απαιτήσει άμεση ανάκληση της απόφασης για αυξήσεις των εισφορών στο ταμείο. Συγκεντρώθηκαν περίπου 150 μέλη του Σωματείου έξω από το κτίριο του Ταμείου, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους και ενημερώνοντας παράλληλα τον κόσμο για το λόγο της κινητοποίησης.

Η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ απάντησε υπεροπτικά με το αμίμητο «θα τους φροντίσει η πρόνοια»!

Στη συνέχεια, το Σωματείο πραγματοποίησε πορεία από το ΤΣΜΕΔΕ ως το Υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου.

Γιάννης Σιμ.

Νέα Προοπτική τεύχος#536# Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012