Απόφαση 8ου Συνέδριου (1-2 /12/2001)

Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος και Παγκόσμια Επανάσταση: Να οικοδομήσουμε το ΕΕΚ! Να επανιδρύσουμε την Τέταρτη Διεθνή! 1. Όλοι οι ρυθμοί της Ιστορίας έχουν επιταχυνθεί με την έκρηξη των αντιφάσεων της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης.…