ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΝΤΙ & ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Η Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλίας στέκεται αλληλέγγυα στους αγωνιζόμενους εργάτες της ΚΟΝΤΙ, που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα μήνες ολόκληρους κάτω από καθεστώς εκβιασμών και απολύσεων και στους εργάτες της Χαλυβουργίας Ελλάδος στον…