Καπιταλισμός: Καρκινογόνος όπως το κέσιο.

Καπιταλισμός: Καρκινογόνος όπως το κέσιο. Ο αγώνας των εργατών στη Χαλυβουργία του Ασπρόπυργου μπορεί να έκλεισε μέσα σε 9 μήνες αλλά ο κύκλος ζωής του το ραδιενεργού κέσιου είναι επί…