Καταγγέλουμε την σταλινικού τύπου ‘διαγραφή’ μας από το σχήμα Camera Obscura ΕΑΑΚ.

Καταγγέλουμε την σταλινικού τύπου ‘διαγραφή’ μας από το σχήμα Camera Obscura ΕΑΑΚ. Τα σχήματα ΕΑΑΚ, στην εικοσάχρονη πορεία τους μέσα στο φοιτητικό κίνημα ούτε έχουν υιοθετήσει την πρακτική των ‘διαγραφών’…