Απεργία πείνας στο Αλουμίνιο Μια πράξη απελπισίας, στέλνει μήνυμα αγώνα για ζωή.

Απεργία πείνας στο Αλουμίνιο Μια πράξη απελπισίας, στέλνει μήνυμα αγώνα για ζωή. Την απεργία πείνας διάλεξε ο εργαζόμενος και συνδικαλιστής Κωνσταντίνος Οικονόμου του σωματείου «Ένωση» στο Αλουμίνιο της Ελλάδος, εργοστάσιο…