Βασικά συμπεράσματα του 12ου Συνεδρίου του ΕΕΚ

Βασικά συμπεράσματα του 12ου Συνεδρίου του ΕΕΚ Την Λύση θα την Δώσουν οι «Από Κάτω» ενιαιομετωπικά, επαναστατικά και διεθνιστικά! Το 12ο τακτικό Συνέδριο του ΕΕΚ διεξήχθη με επιτυχία στις 23…