Επόμενο τέυχος Νέας Προοπτικής Σάββατο 18/5

“Ανακοίνωση Η έκδοση της Νέας Προοπτικής για τις 11/5 μεταφέρεται για το Σάββατο 18/5  στο πλαίσιο αλλαγών που έχουν αποφασισθεί για την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης που διοργανώνει το ΕΕΚ…