Εργατική Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη στην Αθήνα στις 9 και 10 Ιουνίου

Εργατική Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη στην Αθήνα στις 9 και 10 Ιουνίου ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ανακοίνωση του Π.Γ. του ΕΕΚ Κάτω η ιμπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση της λιτότητας…