ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Στο δρόμο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου Για την παγκόσμια σοσιαλιστική επανάσταση Οι συνθήκες μέσα στις οποίες κλείνουν τα 40 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι πολύ εκρηκτικότερες απ αυτές…