Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ

Να καταργηθούν οι απολύσεις και οι διαθεσιμότητες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα   Ο αγώνας των απολυμένων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών συμπληρώνει ένα χρόνο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και την…