3Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ / 3RD WORKERS’ EUROMEDİTERRANEAN CONFERENCE | ΚΑΛΕΣΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / CALL-RESOLUTIONS-STATEMENTS

Οικονομική Εξόρμηση για την 3η Ευρω-Μεσογειακή Συνδιάσκεψη   Fundraising For the 3rd Euro-Mediterranean Conference   3rd International Euro-Mediterranean Conference | Whither Europe? 3ème Conférence Euro-Méditerranéenne Internationale | OÙ VA L’EUROPE?…