ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"

Ενημέρωση από τη σύσκεψη της «Πρωτοβουλίας Ενάντια στα Εργοδοτικά Εγκλήματα» Την Παρασκευή 12 Ιουνίου έγινε η σύσκεψη στο Πολυτεχνείο (κτίριο Γκίνη) που καλέστηκε από την «Πρωτοβουλία Ενάντια στα Εργοδοτικά Εγκλήματα».…