ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ LGBTQI+ PRIDE ΚΡΗΤΗΣ

Η έκφραση φύλου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλλου είναι αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα και ζητήματα αγώνα, σε ασυμβίβαστη σύγκρουση με κάθε μορφή καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, καταπίεσης και εξευτελισμού της εργατικής τάξης…