ΒΑΣΙΛΙ ΓΚΡΟΣΜΑΝ: ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ H εποποιΐα του Στάλινγκραντ, ο Ναζισμός και ο Σταλινισμός  Bασίλι Γκρόσμαν, ZΩH KAI ΠEΠPΩMENO, μετάφραση Γιώργος Mπλάνας, εκδόσεις Γκοβόστη, Aθήνα 2013, σελ. 956. Για τη συγγραφή…