ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ: Το ΕΕΚ στηρίζει και συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της "Λάντζας"

Το ΕΕΚ υποστηρίζει και καλεί στις επερχόμενες εκλογές του «Συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχείων και συναφών επαγγελμάτων Νομού Αττικής» να ψηφιστεί το εργατικό σχήμα «Λάντζα» που συμμετέχει μαχητικά στον κλάδο τα…