Απλήρωτοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ από τον...Οκτώβριο του 2017

Απλήρωτοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ από τον…Οκτώβριο του 2017 Συνηθιζόταν –τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες κυριαρχίας του κράτους πρόνοιας– οι πρακτικές των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα να αποτελούν…