ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Εμείς, τα επαναστατικά κόμματα και οργανώσεις που βασίζόμαστε στο πρόγραμμα της Συντονιστικής Επιτροπής για την Επανίδρυση της Τέταρτης Διεθνούς (CRFI), αυτή τη Διεθνή Ημέρα των Εργαζομένων Γυναικών στις 8 Μαρτίου…