Για το συμβαν στην ΑΓΕΤ Βόλου την 18/6/2020

H πυρκαγιά στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤστο Βόλο, στις 18 Ιουνίου, θέτει μια άλλη διάσταση των κινδύνων που εγκυμονεί η καύση των σκουπιδιών στο ακριβώς διπλανό εργοστάσιο της Lafarge. Συγχρόνως θέτει…