Η Eπανάσταση της 19 Ιουλίου 1936 στην Iσπανία

του Θόδωρου Κουτσουμπού Ήταν 19 Ιουλίου 1936,  όταν οι εργάτες της Βαρκελώνης με τα χέρια σχεδόν αδειανά, αντιστάθηκαν ένοπλα στους φασίστες πραξικοπηματίες στρατηγούς. Δυο μέρες πριν, στις 17 Ιουλίου τα…