ΑΡ.Κ.Ι: Επεκτείνουν το ΧΥΤΑ και κλείνουν τα Κέντρα Υγείας

Με προκήρυξή της η Αριστερή Κίνηση Ιλίου (ΑΡΚΙ) καταγγέλλει την κυβέρνηση για την έλλειψη μέτρων ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας (Κέντρο Υγείας) στην περιοχή, όσο και την συνευθύνη του δήμαρχου…