Ο αγώνας των Καλλιτεχνών συνεχίζεται, η αδράνεια της Κυβέρνησης επίσης

Αναφερόμενη στην κινητοποίηση των ανθρώπων της τέχνης, την Πέμπτη 1 Οκτώβρη, η Συνέλευση Αγωνιζόμενων Ηθοποιών αναφέρει: Οι κινητοποιήσεις των ανθρώπων της τέχνης από όλους τους καλλιτεχνικούς κλάδους συνεχίζονται, ως μια…