Διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων καταγγέλλει τη νέα Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 60ΘΚ465ΦΥΟ-Ο46) σε αντικατάσταση των προηγούμενων για τη διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Δ.Ι). Με ανακοίνωσή…