Για τα 200 χρόνια από το 1821

Το γεγονός ότι η ”ανεξαρτησία” της Ελλάδας ήταν υπό την ”εγγύηση” των τριών ”προστάτιδων” δυνάμεων, δηλαδή της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, δηλαδή ήταν μία εξ αρχής επικυριαρχούμενη ”ανεξαρτησία”,…