Βαρβαρότητα στην αντιμετώπιση προσφύγων από τη ΜΚΟ Νόστος και την Αστυνομία

Παρέμβαση υποστήριξης των προσφύγων που διώχθηκαν από το σπίτι κατόπιν εντολής της ΜΚΟ Νόστος, πραγματοποίησε η Αριστερή Κίνηση Ιλίου στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου Ιλίου, την Τρίτη 13 Ιουλίου, απαιτώντας την…