Αποκλεισμός χιλιάδων μαθητών από την εκπαίδευση

Χωρίς ή με ελλιπή παράλληλη στήριξη τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες Για άλλη μια χρονιά χιλιάδες παιδιά, ειδικά των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων, αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Παρά…