Είναι εφικτό ένα Μπρέτον Γουντς ΙΙ στον 21ο αιώνα;

του Σάββα Μιχαήλ-Μάτσα Στις 16-18 Μαΐου έγινε το Οικονομικό Ακαδημαϊκό Φόρουμ Μόσχας – 2022 με εκατοντάδες συμμετοχές, μεγάλη επιτυχία και ενδιαφέρον. Στα πλαίσιά του στις 18 Μαΐου έγινε το 6ο…

BIS: ο οικονομικός και πολιτικός σχεδιασμός του χρηματιστικού κεφαλαίου απέναντι στην κρίση

του Γιάννη Αγγέλη “Το να τεθεί ο πληθωρισμός υπό έλεγχο έχει γενικά αποδειχθεί ότι είναι μία διαδικασία υψηλού κόστους…”. Με την θέση αυτή ξεκάθαρα διατυπωμένη και έμπρακτα αποδεδειγμένη με εκτεταμένα…