Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Ελπίδα Ε. Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων σε Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Δ.Φ.Α.Α.) έξω από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στόχος της διαμαρτυρίας ήταν η …