ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ της ΚΕ για το 18ο Συνέδριο του ΕΕΚ (Μέρος B')

Η κατάσταση της εργατικής τάξης στις σύγχρονες συνθήκες της καπιταλιστικής παρακμής Η  πάλη ενάντια στην εξαθλίωση και η ανάγκη επαναστατικής προοπτικής στην πορεία προς την κοινωνική απελευθέρωση Από το 2012…