219 εργαζόμενοι της φαρμακαποθήκης Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

219 εργαζόμενοι της φαρμακαποθήκης Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Οι εργαζόμενοι στην φαρμακαποθήκη Κ.Π. Μαρινόπουλος βρίσκονται σε εργασιακή αβεβαιότητα και σε σύγκρουση με την διοίκηση από τον Οκτώβριο του 2011. Από τότε, είχαν βγει σε επίσχεση εργασίας και πήγαν τη εργοδοσία στα δικαστήρια, όταν οι πληρωμές άρχισαν να καθυστερούν για εβδομάδες, η διοίκηση ήταν άφαντη κι οι προμηθευτές έπαιρναν πίσω τα εμπορεύματα. Ακόμα και σήμερα, οριστική λύση δεν έχει βρεθεί.

Η Κ.Π. Μαρινόπουλος είναι θυγατρική του Ομίλου Alapis, του πάλαι-πότε μεγαθήριου στο χώρο του φαρμάκου, συμφερόντων του αρχι-λαμόγιου Λαυρεντιάδη, γνωστού κι από την υπόθεση της Proton Bank. Ο «επιτυχημένος» αυτός επιχειρηματίας, κατάφερε με τον ασύλληπτο υπερδανεισμό τελικά να διαλύσει τον Όμιλο που άλλοτε αποτελούσε υπόδειγμα. Στην πρόσφατη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29/6, μαζί με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε και η μη διανομή μερισμάτων, λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων.

Τώρα τα αφεντικά επανέρχονται με λάσπες και συκοφαντίες για την εκλεγμένη πενταμελή επιτροπή της Κ.Π. Μαρινόπουλος, επιχειρώντας να διασπάσουν τους εργαζόμενους

Σε ανακοίνωσή της η πενταμελής  επιτροπή αναφέρει:

«H κατά τον N. 1387/1983 πενταμελής επιτροπή των 219 εργαζομένων της K.Π. MAPINOΠOYΛOΣ AE, θυγατρικής κατά 100% της ALAPIS AEBE, διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε διαρρέουσα φήμη περί δήθεν συμφωνίας της με την κοινή διοίκηση της ALAPIS AEBE και συναίνεσή της σε ομαδικές απολύσεις προσωπικού της K.Π. MAPINOΠOYΛOΣ A.E.

Σε αντίθεση με τις ως άνω φήμες, η αλήθεια είναι ότι οι 219 εργαζόμενοι σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων και προκειμένου να συναινέσουν, διατηρούν αξιώσεις αποζημιώσεων απόλυσης περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το σύνολο των εργατικών αξιώσεών τους συνυπολογιζομένων στο ανωτέρω ποσό, του επιδόματος αδείας, της αναλογίας δώρου Χριστουγέννων, αλλά και των αμοιβών τους για την προηγηθείσα τρίμηνη διαθεσιμότητά τους, για την οποία έχουν ήδη προσφύγει στα αρμόδια τακτικά δικαστήρια, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 32842012 επιτυχούς για τούτους αποφάσεως του M.Π.A (διαδικασία ασφαλιστικών Mέτρων), ανέρχονται συνολικά στο ποσό των περίπου 3.000.000 ευρώ, και συνακόλουθα οποιαδήποτε από αγνώστους κύκλους διαρρεόμενη φήμη, περί μειώσεως του εργατικού κόστους, λόγω δήθεν συμφωνίας, ή επικείμενης συμφωνίας, της πενταμελούς επιτροπής εργαζομένων της θυγατρικής (K.Π. MAPINOΠOYΛOΣ) με την διοίκηση της μητρικής (ALAPIS), είναι απολύτως ψευδής και δεν θα θέλαμε να έχουμε οποιαδήποτε συμμετοχή εκούσια ή εκούσια, σε πιθανή εσφαλμένη πληροφόρηση των μετόχων της  ALAPIS AEBE στην επικείμενη 29/6/2012 των μετόχων αυτής, τόσο των νυν όσο και των πιθανών μελλόντων μετόχων αυτής, στα πλαίσια της σκοπούμενης αύξησης μ.κ. αυτής.

Σε περίπτωση που η πενταμελής επιτροπή έρθει σε οποιαδήποτε συμφωνία ή έστω αρχίσει η διαβούλευση περί ομαδικών απολύσεων, με μια όμως αξιόπιστη πλέον πρόταση εκ μέρους της διοίκησης, η πενταμελής επιτροπή θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεώτερο δελτίο τύπου, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο.

Mεταμόρφωση 27/06/2012-07-04

H Πενταμελής Eπιτροπή του άρθ. 4, παρ.3 του N.1387/1983

  1. Πρίγγος Aνέστης
  2. Mπαρμπίσης Γιάννης
  3. Δούκας Γιάννης
  4. Kαραγιάννης Mανώλης
  5. Tσαγκάρης Πέτρος»

 Νέα Προοπτική τεύχος #530# Σάββατο 7 Ιουλίου 2012