ΒΕΚ-ΜΕΚ: Εκεχειρία μετά από 47 ημέρες απεργία

ΒΕΚ-ΜΕΚ: Εκεχειρία μετά από 47 ημέρες απεργία


Μετά από 47 ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων έξω από τις εγκαταστάσεις του ομίλου Λεμονιά στην Ά & Β΄ΒΙΠΕ Βόλου, η εργοδοσία κατέθεσε χρονοδιάγραμμα καταβολής των δεδουλευμένων και να ανακαλέσει την εκ περιτροπής εργασία των 2 ημερών/εβδομάδα, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα καθώς, όπως ισχυρίζεται, έχει «παγώσει» στους δυο μήνες απεργιακών κινητοποιήσεων.

Βέβαια η εργοδοσία επίσης ισχυριζόταν ότι δεν είχε πρόβλημα καθώς μπορούσε να διοχετεύει τις παραγγελίες σε τρίτες εταιρείας και ότι οι μόνοι ζημιωμένοι ήταν οι εργάτες που απεργούσαν.

Οι εργαζόμενοι, αφού κατατέθηκαν γραπτώς οι σχετικές προτάσεις κι αφού εγκρίθηκαν από τη γενική τους συνέλευση, υπέγραψαν συμφωνία, κι έτσι ανεστάλη η απεργία μέχρι την υλοποίηση των συμφωνηθέντων.

Η όλη κατάσταση όμως παραμένει προβληματική καθώς η μια επιχείρηση που έχει και τους περισσότερους εργαζόμενους (ΜΕΚ) έχει υπαχθεί στο πτωχευτικό δίκαιο με, έτσι κι αλλιώς, δυσάρεστες εξελίξεις για τους εργάτες, εάν κι εφόσον εγκριθεί το επιχειρησιακό σχέδιο κι επέλθει συμφωνία με τους κύριους πιστωτές που συνήθως είναι οι τράπεζες.


Γιάννης Πευκιώτης

 

==525==