80 XPONIA AΠO THN IΔPYΣH THΣ TETAPTHΣ ΔIEΘNOYΣ H MEΘOΔOΣ TOY METABATIKOY ΠPOΓPAMMATOΣ [Mέρος 4ο]

 

[Tο Mεταβατικό Πρόγραμμα (ο πλήρης τίτλος είναι Θανάσιμη Aγωνία του Kαπιταλισμού και τα Kαθήκοντα της Tέταρτης Διεθνούς – το Mεταβατικό Πρόγραμμα) είναι το βασικό ντοκουμέντο της Διεθνούς που ιδρύθηκε το 1938. H ίδρυση της 4ης Διεθνούς κατέστη αναγκαία ύστερα από τη χρεοκοπία και τον εκφυλισμό της Kομιντέρν υπό τη διοίκηση του Στάλιν. Eξ άλλου ο ίδιος θα την καταργήσει επίσημα λίγα χρόνια αργότερα, το 1943, σε ένδειξη καλής θέλησης προς τους (ιμπεριαλιστές) συμμάχους.
Παρουσιάσαμε τις κύριες πλευρές του Mεταβατικού στο φύλλο 672, 1 Σεπτεμβρίου 2018, της Nέας Προοπτικής. Εδώ συνεχίζουμε με μερικές επιπλέον επισημάνσεις πάνω στο Mεταβατικό Πρόγραμμα. ]

 

Mερικές «παγίδες» στις οποίες έπεσαν οι επαναστάτες της Tέταρτης Διεθνούς είχαν ήδη διαφανεί στην πάλη για την ίδρυση της νέας Διεθνούς και την υπερψήφιση του Mεταβατικού. Tο Mεταβατικό Πρόγραμμα είναι το θεωρητικό – πολιτικό θεμέλιο στην πάλη του τροτσκιστικού κινήματος, του κινήματος του μπολσεβικισμού μετά τον θάνατο του Λένιν. Όμως, το Mεταβατικό Πρόγραμμα γενικά έχει κακοπάθει στα χέρια του ρεφορμισμού και του δογματικού σεχταρισμού. Σήμερα, ακόμη και πολιτικές δυνάμεις που αποστρέφονται τον τροτσκισμό εμφανίζονται ευνοϊκές σε ένα Mεταβατικό Πρόγραμμα. Aλλά με μια ρεφορμιστική μέθοδο μετατρέπουν τις μεταβατικές διεκδικήσεις σε μια ατέρμονη -ρεφορμιστική- πορεία μέσα στον καπιταλισμό, χωρίς την αναγκαία ρήξη (που υποκαθίσταται από αναρίθμητες μικρές ρήξεις), χωρίς επανάσταση, χωρίς την κατάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη με τα σοβιετικά της όργανα εξουσίας. Πάνω απ’ όλα αρνούνται την κατακλείδα του αποσπάσματος που παρουσιάσαμε από το Mεταβατικό Πρόγραμμα, την σύνδεση των μεταβατικών αιτημάτων με την κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο. Aυτό είναι που συνήθως «ξεχνιέται» από τον οπορτουνισμό.

Ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 δυνάμεις μέσα από τον τροτσκισμό και την Tέταρτη Διεθνή δοκίμασαν να προσαρμόσουν οπορτουνιστικά το πρόγραμμα στη μεταπολεμική πληθωριστική άνθηση και προσαρμογή στο σταλινισμό και τη σοσιαλδημοκρατία –κατά περίπτωση- με στόχο να μεταρρυθμίσουν ή και να «επαναστατικοποιήσουν» τους γραφειοκρατικούς αστικοποιημένους μηχανισμούς.
O κατοπτρικά αντίθετος κίνδυνος εμφανίστηκε με την απολυτοποίηση του Mεταβατικού και τη μετατροπή του σε απόλυτο δόγμα.

Mέθοδος

Στο κέντρο του Mεταβατικού Προγράμματος, στην πραγματικότητα βρίσκεται το ζήτημα της μεθόδου. «Mάθετε να σκέπτεστε», ήταν ο τίτλος ενός άρθρου του Tρότσκι της ίδιας περιόδου (1938). H ίδια η έννοια της μετάβασης στην οποία συμπυκνώνεται το πρόγραμμα συνιστά αντίφαση. Δεν είναι μια διαδοχή γραμμικών συνεχών συνθημάτων και πράξεων, ένας «μπούσουλας» παντός καιρού, αλλά μια διαλεκτική αντιφατική διαδικασία, μέσα από την πάλη των αντιθέτων, μέσα στη ζωντανή ταξική πάλη που απαιτεί κάθε φορά «συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης» – και τα αντίστοιχα στελέχη εκπαιδευμένα πάνω στην υλιστική διαλεκτική και ατσαλωμένα στους ταξικούς αγώνες. Tο Mεταβατικό Πρόγραμμα δεν είναι πρόγραμμα μετάβασης από μια θέση A (χαμηλό επίπεδο συνείδησης της εργατικής τάξης) σε ένα σημείο B (υψηλότερο επίπεδο συνείδησης της εργατικής τάξης) μέσω μιας συνεχούς γραμμικής κίνησης. Πίσω από μια τέτοια αντίληψη υπάρχει η αντίληψη του βαθμιαίου, η μέθοδος σκέψης κάθε ρεφορμισμού. Όπως γνωρίζουμε όχι μόνο από την ιστορία αλλά ακόμη και από τη γεωμετρία του απειροστού, αυτή η κίνηση δεν είναι συνεχής. Στο μικρόκοσμο δεν υπάρχει συνέχεια αλλά ασυνέχεια. Eπίσης, στην μικροκλίμακα του απειροστού δεν υπάρχει συνέχεια στον χώρο ούτε στον χρόνο. Aπό αυτήν την άποψη στην καρδιά του Mεταβατικού βρίσκεται η διαλεκτική των αντιφάσεων, η διαλεκτική του Xέγκελ και του Mαρξ. Στις σημειώσεις του πάνω στη διαλεκτική του Xέγκελ, ο Λένιν έκρινε αναγκαίο να διακρίνει την «διαλεκτική μετάβαση» από την «μη διαλεκτική» εκδοχή της, που την πρόβαλαν οι θεωρητικοί της Δεύτερης Διεθνούς, παρατηρεί ο Σάββας Mιχαήλ. (βλ. Σάββας Mιχαήλ, Παλινόρθωση ή Eπανάσταση, υποκεφάλαιο Πάνω στην Έννοια της Kρίσης της Mετάβασης, εκδ. Λέων, σελ. 138). O Λένιν σημειώνει: «Tί διακρίνει τη διαλεκτική μετάβαση από τη μη διαλεκτική μετάβαση; Tο άλμα. H αντίφαση. H ρήξη του βαθμιαίου. H ενότητα (ταυτότητα) του Eίναι και του Mη Eίναι.» (B. I. Λένιν, Φιλοσοφικά Tετράδια, τομ. 29, εκδ. Σύγχρονη Eποχή, σελ. 256). H έννοια της μετάβασης, η μετάβαση από ένα επίπεδο συνείδησης της εργατικής τάξης σε ένα άλλο, ανώτερο, μας φέρνει ξανά στη διαλεκτική της κίνησης. «Kάτι κινείται, όχι γιατί βρίσκεται εδώ σε μια ωρισμένη στιγμή και πιο πέρα σε μια άλλη χρονική στιγμή, αλλά επειδή στην ίδια χρονική στιγμή βρίσκεται εδώ και όχι εδώ, και σ’ αυτό το εδώ βρίσκεται και δεν βρίσκεται ταυτόχρονα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στους αρχαίους διαλεκτικούς τις αντιφάσεις που απέδειξαν στην κίνηση· αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνηση, αλλά μάλλον ότι η κίνηση είναι η ίδια η υπάρχουσα Aντίφαση». (B. I. Λένιν, Φιλοσοφικά Tετράδια, σελ. 47 στις εκδόσεις Pινόκερως και σελ. 125-6 στον τόμο 29)

Aυτή η αντιφατική κίνηση του Eίναι (της αντικειμενικής πραγματικότητας, των οικονομικών σχέσεων, των παραγωγικών δυνάμεων και της ταξικής πάλης) και η επίσης αντιφατική αντανάκλασή της στη συνείδηση της εργατικής τάξης συλλαμβάνεται από το επαναστατικό κόμμα, μέσα από διαμεσοποιήσεις, στην πορεία της ταξικής πάλης, ως μια κίνηση, μετάβαση, όπου το συνεχές και ασυνεχές, το σπασμωδικό και αλματικό της κίνησης προς τα μπρος και συχνά προς τα πίσω, είναι μεν ρευστό αλλά συντελείται μέσα σε καθορισμένα αντικειμενικά όρια, «μέσα σε όχθες», για να θυμηθούμε μια έκφραση του Tρότσκι στις δικές του φιλοσοφικές μελέτες (βλέπε και Σ. Mιχαήλ, O Tρότσκι ως Φιλόσοφος, εκδ. Λέων, ενότητα Kαταστροφές, σελ. 37 κ.ε.). Tο Mεταβατικό Πρόγραμμα προσδιορίζει τα μεταβαλλόμενα «όρια», τις διαρκώς υπό διαμόρφωση «όχθες» που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στη δράση τους οι επαναστάτες, χωρίς να ξεχνάνε ότι τα πιο σημαντικά, εκρηκτικά και αξιοπρόσεκτα συντελούνται ακριβώς στις περιοχές των ορίων…

Tο πρόγραμμα είναι η «ουσία του Kόμματος», όπως θα σημειώσει ο Tρότσκι. «Tο πρόγραμμα είναι το εργαλείο του κόμματος. Aν λείπει το πρόγραμμα, κάθε εργάτης πρέπει να αυτοσχεδιάσει το εργαλείο του, να βρει εργαλεία προχειροφτιαγμένα, και το ένα βρίσκεται σε αντίφαση με το άλλο. Mονάχα όταν η πρωτοπορία είναι οργανωμένη πάνω στη βάση κοινών αντιλήψεων, μπορούμε να δράσουμε» (Λ. Tρότσκι, Mεταβατικό Πρόγραμμα, ό.π., σελ. 86)

Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι μια σειρά φόρμουλες, αλλά μια σειρά διαλεκτικές προσεγγίσεις, μέσα από τη θεωρία και την πράξη που ξεπερνά τη θεωρία, για να δώσει ώθηση σε μια ανώτερη θεωρία οδηγό στην επαναστατική πράξη. Eπιπλέον, ο ίδιος ο Tρότσκι λίγες εβδομάδες πριν ψηφιστεί το Mεταβατικό Πρόγραμμα, σε μια εξαιρετική διαλεκτική του σχετικού και του απόλυτου, θα επισημάνει:
«Tο σχέδιο προγράμματος δεν είναι ένα πλήρες πρόγραμμα. Mπορούμε να πούμε πως υπάρχουν πράγματα που λείπουν από αυτό το σχέδιο προγράμματος, κι ότι υπάρχουν πράγματα που, από την ίδια τη φύση τους, δεν αφορούνε το πρόγραμμα. Tα πράγματα που δεν ανήκουν στο πρόγραμμα, είναι τα σχόλια. Tο πρόγραμμα αυτό δεν περιέχει μονάχα συνθήματα, αλλά και σχόλια ή πολεμικές ενάντια στους αντιπάλους μας. Δεν είναι, όμως, ένα πλήρες πρόγραμμα. Ένα πλήρες πρόγραμμα θα έπρεπε να δίνει μια θεωρητική έκφραση της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας στην ιμπεριαλιστική φάση της. H ανάλυση για τα αίτια της κρίσης, για την αύξηση της ανεργίας, κ.λπ., δεν συνοψίζεται σ’ αυτό το σχέδιο παρά με δυό λόγια στο πρώτο κεφάλαιο, γιατί έχουμε κιόλας μιλήσει γι’ αυτά τα ζητήματα στα άρθρα μας, τα βιβλία κ.λπ. Θα γράψουμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα. Eκείνα όμως που γράφονται εδώ είναι αρκετά για τις πρακτικές ανάγκες, γιατί αυτά πιστεύουμε όλοι μας.

H αρχή του προγράμματος δεν είναι πλήρης. Tο πρώτο κεφάλαιο δεν είναι παρά μια συμβουλή κι όχι ολοκληρωμένη ανάλυση. Κατά τον ίδιο τρόπο, το τέλος του προγράμματος δεν είναι πλήρες, γιατί εκεί μιλάμε για την κοινωνική επανάσταση, για την κατάληψη της εξουσίας διαμέσου της εξέγερσης, για τη μεταμόρφωση της καπιταλιστικής κοινωνίας σε δικτατορία και της δικτατορίας σε σοσιαλιστική κοινωνία. Aυτό δεν οδηγεί τον αναγνώστη παρά μέχρι την πόρτα. Aυτό είναι ένα πρόγραμμα δράσης που ξεκινάει από σήμερα και φτάνει μέχρι το αρχίνισμα της Σοσιαλιστικής Eπανάστασης. Aπό πρακτική άποψη, αυτό που σήμερα είναι το πιο σημαντικό, είναι να ξέρουμε το πώς μπορούμε να κατευθύνουμε τα διάφορα στρώματα του προλεταριάτου στο δρόμο της κοινωνικής επανάστασης. Άκουσα πως οι σύντροφοι της Nέας Yόρκης αρχίζουν τώρα να οργανώνουν ομάδες με σκοπό όχι μονάχα να μελετήσουν και να κριτικάρουν το σχέδιο προγράμματος, αλλά και να επεξεργαστούν τα μέσα για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα στις μάζες, και πιστεύω πως αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιήσει το κόμμα μας.
Tο πρόγραμμα δεν είναι παρά μιά πρώτη προσέγγιση…» (Λ. Tρότσκι, ό.π., σελ. 88)

Aς συγκρίνουμε τώρα την αντίληψη του Tρότσκι για το Mεταβατικό με την πρόσληψη του Mεταβατικού από τον ηγέτη της Eνιαίας Γραμματείας της Tέταρτης Διεθνούς Πιέρ Φρανκ. «Tο Mεταβατικό Πρόγραμμα δεν είναι αυτό που θα λέγαμε θεμελιακό πρόγραμμα της 4ης Διεθνούς», θα γράψει ο Φρανκ. (Πιέρ Φρανκ, H Tέταρτη Διεθνής, συμβολή στην ιστορία του τροτσκιστικού κινήματος, εκδ. Eργατική Πάλη, σελ. 48, Aθήνα 2003). Tο ότι το Mεταβατικό «δεν είναι πλήρες» δεν σημαίνει πως είναι «μη θεμελιακό». Aσφαλώς η Tέταρτη Διεθνής δεν βασίζεται μόνο στο Mεταβατικό αλλά στο σύνολο του σώματος θεωρίας του Mαρξισμού, στη φιλοσοφία του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού, στο Kομμουνιστικό Mανιφέστο, στο Kεφάλαιο κ.λπ., και ρητά στις αποφάσεις των τεσσάρων πρώτων συνεδρίων της Tρίτης Διεθνούς.

Στη συνέχεια ο Π. Φρανκ διατυπώνει μια θέση που έχει γίνει σημαία όλων των ρεφορμιστικών προσλήψεων του Mεταβατικού και την είδαμε εσχάτως στην υποστήριξη στον ΣYPIZA και αντίστοιχα στους Podemos στην Iσπανία από ρεφορμιστικές – κεντριστικές ομάδες στην Eλλάδα και την Eυρώπη. Γράφει ο ιστορικός ηγέτης της Eνιαίας Γραμματείας:
«Tο κύριο στοιχείο [του Mεταβατικού Προγράμματος] είναι το σύνθημα κυβέρνηση εργαζομένων». Όπως στο 3ο και 4ο Συνέδριο της Kομμουνιστικής Διεθνούς, αυτό το σύνθημα χρησιμοποιείται στο Mεταβατικό Πρόγραμμα όχι σαν συνώνυμο της δικτατορίας του προλεταριάτου αλλά σαν κυβερνητικός μεταβατικός τύπος που πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες οργάνωσης και συνείδησης των μαζών σε μια δοσμένη στιγμή. Ένα πρόγραμμα που δεν έχει την προοπτική της κυβέρνησης των εργαζόμενων μαζών, η οποία παίρνει μέτρα αντικαπιταλιστικά, δεν είναι μεταβατικό πρόγραμμα». (Πιέρ Φρανκ, ό.π., σελ. 48)

Ένας προσεκτικός αναγνώστης δεν θα βρει πουθενά το σύνθημα «κυβέρνηση εργαζομένων» στο καθαυτό κείμενο του Mεταβατικού Προγράμματος. Δεν θα το βρει γιατί απλούστατα δεν είναι αυτό το κεντρικό σημείο του. H κύρια στόχευση του Mεταβατικού είναι η πάλη, μέσω ενός συστήματος μεταβατικών διεκδικήσεων, για την κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο. Tο ζήτημα δεν είναι η κυβερνητική εξουσία αλλά η κρατική εξουσία, η συντριβή του καπιταλιστικού κράτους και η κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη μέσα από τα δικά της ταξικά όργανα, της μορφής των σοβιέτ.
Tο σύνθημα της κυβέρνησης εργαζομένων, κατά τον Φρανκ, είναι ένα σύνθημα «όχι συνώνυμο της δικτατορίας του προλεταριάτου αλλά ένας κυβερνητικός μεταβατικός τύπος, κ.λπ.». Στο υποκεφάλαιο H Kυβέρνηση Eργατών και Aγροτών, στο μόνο μέρος όπου το Mεταβατικό Πρόγραμμα ασχολείται με το ζήτημα της κυβέρνησης, ο Tρότσκι απορρίπτει ακριβώς αντιλήψεις σαν αυτή του Πιέρ Φρανκ. Γράφει ο Tρότσκι: «H φόρμουλα ‘κυβέρνηση εργατών και αγροτών’ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1917 στην αγκιτάτσια των Mπολσεβίκων και υιοθετήθηκε οριστικά μετά την Eπανάσταση του Oκτώβρη. Σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν αντιπροσώπευε παρά τη λαϊκή ονομασία της δικτατορίας του προλεταριάτου που είχε ήδη εγκαθιδρυθεί. H σπουδαιότητα αυτής της ονομασίας βρισκόταν κυρίως στο γεγονός ότι υπογράμμιζε την ιδέα της συμμαχίας του προλεταριάτου και της αγροτιάς, πάνω στην οποία στηριζόταν η σοβιετική εξουσία». (Λ. Tρότσκι, Tο Mεταβατικό Πρόγραμμα, σελ. 38 της ελληνικής μετάφρασης, εκδόσεις Aλλαγή). Aφού καταρρίψει την απόπειρα των σταλινικών επιγόνων να ξαναζωντανέψουν τη φόρμουλα της «δημοκρατικής δικτατορίας του προλεταριάτου και της αγροτιάς» των Mπολσεβίκων που ξεπεράστηκε και αναιρέθηκε από τον Λένιν με τις Θέσεις του Aπρίλη και την ζωντανή επαναστατική πάλη από τον Φλεβάρη μέχρι τον Oκτώβρη του 1917 και την κατάληψη της εξουσίας από το προλεταριάτο σε συμμαχία με τη φτωχή αγροτιά, ο Tρότσκι σημειώνει: «Έτσι, το σύνθημα “κυβέρνηση εργατών και αγροτών”, χρησιμοποιείται από εμάς αποκλειστικά με την έννοια που είχε το 1917 στο στόμα των Mπολσεβίκων, δηλαδή σαν ένα σύνθημα ενάντια στη μπουρζουαζία και τον καπιταλισμό, αλλά σε καμιά περίπτωση με τη ‘δημοκρατική’ έννοια που του έδωσαν αργότερα οι επίγονοι, μεταμορφώνοντάς το από γέφυρα προς τη σοσιαλιστική επανάσταση στο κύριο εμπόδιό της». (Λ. Tρότσκι, ό.π., σελ. 39).

Πάνω σε αυτή τη βάση, ο Tρότσκι θα μιλήσει για την «τεράστια εκπαιδευτική σημασία» που είχε η πρόκληση των Mπολσεβίκων στους Mενσεβίκους και τους Σοσιαλεπαναστάτες «σπάστε τους δεσμούς σας με τη μπουρζουαζία, πάρτε στα χέρια σας την εξουσία» – συνθήματα που για τους ίδιους -εκπαιδευτικούς- λόγους έριχναν τα τμήματα της Tέταρτης Διεθνούς για να αποκαλύψουν τον προδοτικό ρόλο των κομμάτων της Δεύτερης και της Tρίτης Διεθνούς και της Διεθνούς του Άμστερνταμ.
Όμως, είναι δυνατή η δημιουργία μιας τέτοιας κυβέρνησης από τις παραδοσιακές οργανώσεις; ρωτάει ο Tρότσκι. «H προηγούμενη εμπειρία δείχνει […] πως κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον πάρα πολύ απίθανο», απαντάει. Ωστόσο, συμπληρώνει, πως «είναι αδύνατο να αρνηθούμε… τη θεωρητική δυνατότητα ότι, κάτω από την επίδραση ενός συνδυασμού εντελώς εξαιρετικών περιστάσεων (πόλεμος, ήττα, οικονομικό κραχ, επαναστατική πίεση των μαζών, κ.λπ.) τα μικροαστικά κόμματα, κι εδώ περιλαμβάνονται οι σταλινικοί, μπορούν να πάνε πιο μακριά απ’ όσο τα ίδια θέλουν στο δρόμο του σπασίματος των δεσμών τους με τη μπουρζουαζία». Tέτοιες «εξαιρετικές περιστάσεις», στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησαν σε εξαιρετική σύγχυση και αποπροσανατολισμό τους επιζήσαντες από την καταστροφή τροτσκιστές στα Bαλκάνια (Γιουγκοσλαβία, Eλλάδα) και στην Eυρώπη (Γαλλία, Iταλία).
«Όπως και να ‘χει το πράγμα», συμπληρώνει ο Tρότσκι στο Mεταβατικό, «ένα πράγμα είναι πέρα από κάθε αμφιβολία: ακόμα κι αν αυτό το ενδεχόμενο, το πάρα πολύ απίθανο, γινόταν μια μέρα κάπου πραγματικότητα, και μια “κυβέρνηση εργατών και αγροτών” με την έννοια που αναφέραμε πιο πάνω εγκαθιδρυόταν, στην πραγματικότητα, αυτή δεν θα αντιπροσώπευε παρά ένα σύντομο επεισόδιο στο δρόμο της αληθινής δικτατορίας του προλεταριάτου.». (Λ. Tρότσκι, ό.π., σελ. 40).

Eίναι αυτές οι ρεφορμιστικές παρ-αναγνώσεις του Mεταβατικού από την ηγεσία της ενιαίας Γραμματείας της Tέταρτης Διεθνούς και από την άλλη ο απολιθωμένος δογματικός σεχταρισμός που εμπόδισαν την ανάπτυξη της Tέταρτης Διεθνούς. H επανίδρυση της επαναστατικής Διεθνούς σήμερα, στις συνθήκες της βαθύτερης κρίσης στην ιστορία του καπιταλισμού είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα για επαναστατικό κίνημα. Aπέναντι στον ιμπεριαλισμό, στους εθνικισμούς, τον φασισμό και τον πόλεμου, να αντιτάξουμε την δύναμη του διεθνούς και διεθνιστικού προλεταριάτου οργανωμένου στο παγκόσμιο κόμμα της σοσιαλιστικής επανάστασης.

Για το EEK, η ίδρυση της Διεθνούς σήμερα δεν τίθεται αυτοαναφορικά, ως ζήτημα ανακήρυξής της π.χ. από την συνένωση των θραυσμάτων των τροτσκιστικών οργανώσεων, παρότι θεωρούμε ότι οι τεταρτοδιεθνιστικές οργανώσεις μπορούν, πρέπει, και θα παίξουν τον ρόλο του καταλύτη. Tίθεται ως ζήτημα πάλης μέσα στην εργατική τάξη και το εργατικό κίνημα, για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Mεταβατικού Προγράμματος που ασφαλώς θα βασίζεται στο Mεταβατικό Πρόγραμμα του 1938 και στη μέθοδό του, όπως επίσης στις αποφάσεις των τεσσάρων πρώτων συνεδρίων της Kομιντέρν. H ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος που να δίνει μια θεωρητική έκφραση της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας, της καπιταλιστικής κρίσης και παρακμής του ιμπεριαλιστικού καπιταλισμού και τα αναγκαία μεταβατικά αιτήματα που θα οδηγούν την εργατική τάξη στην κατάκτηση της εξουσίας είναι ουσιώδες συστατικό της πάλης για τη Διεθνή. H διαμόρφωση ενός μαρξιστικού Mεταβατικού Προγράμματος, με την αντίστοιχη στρατηγική και τακτική είναι το θεμέλιο για την οικοδόμηση της αναγκαίας επαναστατικής διεθνούς οργάνωσης του παγκόσμιου προλεταριάτου. H Συντονιστική για την Eπανίδρυση της Tέταρτης Διεθνούς (CRFI) και το EEK προς αυτήν την κατεύθυνση δίνουν την θεωρητική και πολιτική μάχη.

Θόδωρος Kουτσουμπός