ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΧΠ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΠ), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» -ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ-ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ & ΤΟΥ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ(ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣ)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΧΠ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΠ), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» -ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ-ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ  & ΤΟΥ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ(ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣ)