Απελευθέρωση των 17 Τούρκων φοιτητών #GözaltılarSerbestBırakılsın

Απελευθέρωση των 17 Τούρκων φοιτητών #GözaltılarSerbestBırakılsın

Απαιτούμε την απελευθέρωση των 17 φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Ιστανμπούλ, συμπεριλαμβομένης μιας συντρόφισσας του DIP, οι οποίοι είναι υπό κράτηση από την 1η Μαρτίου, επειδή τίμησαν τη μνήμη ενός επαναστάτη φοιτητή ο οποίος δολοφονήθηκε από έναν ένοπλο επιτιθέμενο το 2004. Η κυβέρνηση συνεχίζει να συγκαλύπτει τη δολοφονία και δεν φέρνει τους δράστες στη δικαιοσύνη. Η εβδομαδιαία κράτηση είναι απλά μια κατάχρηση εξουσίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του κράτους έκτακτης ανάγκης, το οποίο κηρύχθηκε για να επιτεθεί στους δεξιούς αυτουργούς του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 2016.

We demand freedom for 17 students from Istanbul University, including a comrade from DIP, who have been under custody since the 1st of March, because they commemorated a revolutionary student who was murdered by an armed attacker in 2004. The government is still covering-up the murder and not bringing the perpetrators to justice. And the week-long detention is simply an abuse of the extreme provisions of the state of emergency, which was declared to fight the right-wing perpetrators of the failed coup of 2016.

Exigimos libertad para 17 estudiantes de la Universidad de Estambul, incluido una compañera del DIP, que han estado bajo custodia desde el 1 de marzo porque conmemoraron a un estudiante revolucionario que fue asesinado por un atacante armado en 2004. El estado todavía está encubriendo el asesinato y no ha llevado a los perpetradores ante la justicia. Y la detención de una semana es un abuso del Estado de Emergencia, declarado en contra el golpe de Estado fallido de 2016, que es producto de un movimiento de derecha.

#GözaltılarSerbestBırakılsın #FreedomForAllDetained