ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. 8/11/13 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΠΟΦΑΣHΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

 

Η Γ.Σ. στις 8 Νοεμβρίου 2013 αποφάσισε, κατά συντριπτική πλειοψηφία, την συνέχιση του απεργιακού αγώνα με κάθε πρόσφορο τρόπο, την περιφρούρηση της απεργίας και γενικό-καθολικό κλείσιμο όλων των κτηρίων του ΕΚΠΑ.

 

Επίσης, αναλυτικά αποφάσισε τα παρακάτω:

 

1)      Επόμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:00

2)      Το κλείσιμο της Πανεπιστημιακής Λέσχης εφαρμόζεται και το Σαββατοκύριακο 9-10 Νοεμβρίου 2013

3)      Το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου και τα Προπύλαια συνεχίζουν να είναι στη διάθεση του αγώνα μας αποτελώντας ένα αγωνιστικό φόρουμ όλης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, των συνδικάτων και της κοινωνίας για την υπεράσπιση της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Δημόσιου αγαθού της παιδείας και της εργασίας. Στόχος μας παραμένει η ήττα της πολιτικής των απολύσεων και της διάλυσης του Πανεπιστημίου.

4)      Η Δ/νση Διοικητικού παραμένει κλειστή, η λειτουργία της ελέγχεται από την απεργιακή επιτροπή και ο χώρος περιφρουρείται συνεχώς προκειμένου να μην αποσταλούν στοιχεία στο Υπουργείο.

5)      Ορίζεται προσωπικό ασφαλείας σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο (Ν.1264/82 όπως τροποποιήθηκε με τον 1915/90 και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 51 του Ν.1892/90 περί «Επαναοριοθέτησης του Δημόσιου Τομέα») αποκλειστικά ως εξής:

  • Τρεις συνάδελφοι αποκλειστικά για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Πανεπιστημίου που δεν απεργεί  (ΔΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΕΤΕΠ, κλπ).
  • Τρεις συνάδελφοι αποκλειστικά για τη φύλαξη των κτηρίων της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και της ΣΘΕ επειδή σε αυτά υπάρχουν ευαίσθητα υλικά.
  • Ένας συνάδελφος για τον έλεγχο των κρίσιμων εγκαταστάσεων στην τηλεδιοίκηση ΣΘΕ.
  • Ένας συνάδελφος για τον έλεγχο ευαίσθητων εγκαταστάσεων στο Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.

 

 

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης