του Αντώνη Νταλακογεώργου*

Ένα σύνθημα που αντηχούσε τις περασμένες δεκαετίες (η ΠΕΝΕΝ το διατηρεί στο ακέραιο και σήμερα στις κινητοποιήσεις της) στις Ναυτεργατικές συγκεντρώσεις – διαδηλώσεις, που έδειχνε ξεκάθαρα τον ταξικό χαρακτήρα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής στη Ναυτιλία και στο ΥΕΝ και με το οποίο οι Ναυτεργάτες αποδοκίμαζαν την γραμμή σύμπλευσης κυβέρνησης – εφοπλιστών, ήταν το παρακάτω: “Εφοπλιστές και Υπουργείο το ίδιο Σωματείο”.

Η σημασία ενός συνθήματος για το ταξικό σ.κ. αντιστοιχεί και παρομοιάζεται με την κινέζικη λαϊκή παροιμία “μια εικόνα χίλιες λέξεις”. Το σύνθημα συμπυκνώνει (σε πολιτικό – κινηματικό και οικονομικό επίπεδο) αιτήματα – διεκδικήσεις – καταγγελίες που εκφράζουν σε συγκεκριμένες συνθήκες την δράση του κινήματος και από αυτή την άποψη ήταν και παραμένει ζωτικής σημασίας για το μαχόμενο σ.κ της χώρας μας.

Η παραπάνω αναφορά προκύπτει ως συμπέρασμα που μπορεί κανείς να συνάγει από δύο πρόσφατα κείμενα που λάβαμε από την ΠΝΟ και αφορούν τα παρακάτω θέματα:

1) Κείμενο τροποποίησης του κώδικα της σύμβασης Ναυτικής εργασίας (ILO – MLC) με πρόταση της Γαλλικής κυβέρνησης.

2) Πρόταση οδηγίας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε.

Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ε.Ν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του σε αυτό καθημερινά δίνουν δείγματα γραφής και αποδεικνύουν ότι εργάζονται πυρετωδώς να προωθήσουν και να υλοποιήσουν ό,τι παράλογο έως τυχοδιωκτικό παράγεται στην εφοπλιστική φαρέτρα στην επιδίωξή τους να ενισχύσουν εντός και εκτός της χώρας μας τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του παρασιτικού εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Τέτοια πρεμούρα, τέτοιο ζήλο, τέτοιο ενδιαφέρον, ακόμη και συμβόλαιο να είχαν υπογράψει με την ΕΕΕ και τους μεγαλοσχήμονες εφοπλιστές, δεν θα έδειχναν…

Τίποτα από τις επιδιώξεις και τους σχεδιασμούς των εφοπλιστών δεν αφήνουν να πέσει κάτω χωρίς να το αξιοποιήσουν, χωρίς να το μετουσιώσουν σε πράξη…

Τα αποδεικτικά στοιχεία

Κείμενο πρώτο:

Διαβάζοντας το κείμενο του ΥΕΝ διαπιστώνεται ότι αναμασάει διαρκώς και επαναλαμβανόμενα από την αρχή έως το τέλος τα περί ανάγκης στήριξης της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας και της ανταγωνιστικότητάς της με τρόπο που ίσως και τα εφοπλιστικά όργανα δεν θα τολμούσαν.

Ο λόγος προφανής, διαμορφώνουν το κλίμα να εμπεδωθούν και από τους άλλους εταίρους της Ε.Ε η ανάγκη στήριξης του δίπτυχου ανταγωνιστικότητα – κερδοφορία που είναι η μόνιμος επωδός του εφοπλιστικού κεφαλαίου στη χώρα μας στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.

Τι μας λέει το κείμενο του ΥΕΝ το οποίο είναι έγγραφο επίσημο της χώρας μας που ήδη έχει αποσταλεί στους αποδέκτες του.

Προτείνει την εξαίρεση των Ναυτεργατών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εισάγοντας την παρακάτω θέση:

“ Η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται σε Ναυτεργάτες για τους οποίους οι κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σύμφωνα με την MLC 2006 της ΔΟΕ”.

Μέγα Ψεύδος: Το κείμενο της MLC όπως αυτή έχει τροποποιηθεί δεν καθορίζει σε καμιά περίπτωση κατώτατους μισθούς για τους Ναυτεργάτες.

Αυτό που καθορίζεται είναι ο κατώτατος βασικός μισθός του προσοντούχου Ναύτη και μόνο, και ο οποίος μισθός διαμορφώνεται στα πλαίσια της μικτής Ναυτιλιακής επιτροπής της ΔΟΕ.

Επίσης στο προοίμιο της MLC 2006 αποσαφηνίζεται: ότι “…. η υιοθέτηση οποιασδήποτε σύμβασης ή σύστασης από την συνδιάσκεψη ή η επικύρωση οποιασδήποτε σύμβασης από οποιοδήποτε μέλος δεν θεωρείται ότι επηρεάζει οποιονδήποτε νόμο, απόφαση, έθιμο ή συμφωνία που διασφαλίζει ευνοϊκότερες συνθήκες στους εργαζόμενους που αφορά σε σχέση με αυτές που προβλέπονται στην σύμβαση ή την σύσταση…”   

Επιπρόσθετα όπως διευκρινίζεται στην MLC “στον βαθμό που είναι συμβατή με το εθνικό δίκαιο και πρακτική του μέλους οι συμβάσεις εργασίας των Ναυτικών πρέπει να θεωρείται ότι ενσωματώνουν οποιεσδήποτε ΣΣΕ που εφαρμόζονται”.

Συμπέρασμα

Αυτό λοιπόν που είναι απόλυτα αποσαφηνισμένο είναι ότι το ΥΕΝ προσπαθεί τεχνηέντως να το παρακάμψει ανοίγοντας την κερκόπορτα αμφισβήτησης των εθνικών ΣΣΕ και το οποίο καθορίζει ελάχιστα επίπεδα διεθνώς και σε καμιά περίπτωση τα επίπεδα αυτά δεν μπορούν να θεωρούνται τα μέγιστα!

Κατά συνέπεια υιοθέτηση και στήριξη θέσεων όπως αυτές του ΥΕΝ, οδηγούν στην διαιώνιση των μισθολογικών διακρίσεων, στην διαμόρφωση εργασιακών σχέσεων γαλέρας στη ναυτιλία από την οποία θησαυρίζει το διεθνές εφοπλιστικό κεφάλαιο και μόνο, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Ναυτεργατών αντιμετωπίζεται με βάση την ρατσιστική πρακτική σύμφωνα με την χώρα προέλευσης των Ναυτεργατών, χωρίς αυτοί να έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα…

Κείμενο δεύτερο:

Εδώ κατ’ αρχή προκαλεί εντύπωση ότι η Γαλλία, μια χώρα με μικρή ναυτιλία και ασήμαντο βάρος και ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, φέρεται να ηγείται μιας πρωτοβουλίας με την οποία επιδιώκεται το στραπατσάρισμα των δικαιωμάτων των Ναυτεργατών…

Άλλο που δεν ήθελαν εκεί στο ΥΕΝ… Άδραξαν την ευκαιρία για να δηλώσουν την συμφωνία τους με την γαλλική πρόταση η οποία επί της ουσίας ζητάει να παρέχεται η δυνατότητα στους εφοπλιστές να παρατείνουν την απασχόληση των Ναυτεργατών πέρα και των 12 μηνών με επίκληση αντικειμενικών και πρακτικών δυσχερειών.

Με τον τρόπο αυτό το ΥΕΝ πετάει στον κάλαθο των αχρήστων την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας που ορίζει: “Μέγιστη διάρκεια των περιόδων εργασίας – υπηρεσίας επί του πλοίου μετά την πάροδο των οποίων ο Ναυτικός δικαιούται παλιννόστηση – οι περίοδοι αυτοί να είναι μικρότερες από 12 μήνες”

Εάν αυτή η πρόταση υλοποιηθεί προκύπτει άμεση κατάργηση του δικαιώματος των Ναυτεργατών για την παλιννόστησή τους!

Προκλητική περιφρόνηση της υγείας και της ζωής των Ναυτεργατών

Είναι προφανές και αυτό επιβεβαιώνεται με στοιχεία – μελέτες – έρευνες και πλήθος περιστατικών ότι π.χ η παράταση στην εργασία των Ναυτεργατών λόγω Covid-19 έχει συντελέσει τα μέγιστα στην εργασιακή και ψυχολογική εξουθένωση των Ναυτεργατών με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται κίνδυνοι τόσο για την υγεία και την ζωή τους όσο και για την ασφάλεια των πλοίων.

Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα που οδηγεί η μακρόχρονη παραμονή των Ναυτεργατών στα πλοία αποτελεί η αυτοκτονία Ναυτικού στις 28/1/2021 στο Δ/Ξ SEA PRINCESS (IMO 8607634) ο οποίος ζητούσε αγωνιωδώς την αντικατάστασή του μετά την 13μηνη εργασία του στο πλοίο….

Κατά τα λοιπά η κυβέρνηση, ο Πλακιωτάκης και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΝ (ακόμη και αυτή που διατηρεί τον ψευδεπίγραφο τίτλο “Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας”) συναινούν, συμπορεύονται και υπογράφουν κείμενα με τα οποία επιχειρείται να νομιμοποιηθεί ο μακροχρόνιος εγκλωβισμός των Ναυτεργατών θέτοντας σε θανάσιμο κίνδυνο την υγεία και την ζωή τους.

*O Αντώνης Νταλακογεώργος είναι Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ