9ο Συνέδριο του ΕΕΚ- Σχέδιο Προοπτικών (Δεκέμβρης 2004)

Στις απαρχές του 21ου αιώνα: Παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου, των πολέμων και των επαναστάσεων 1. Ο 21ος αιώνας άρχισε με μια αδιάκοπη σειρά κλιμακούμενων εκρήξεων: κραχ της «νέας οικονομίας» στην Γουώλ…