Κρίση του Ευρώ

12o Συνέδριο του ΕΕΚ Κρίση του Ευρώ 1* Η εγγενής αδυναμία της ευρωπαϊκής άρχουσας τάξης μέσω των αστικών κυβερνήσεων της ευρωζώνης και του γερμανο-γαλλικού άξονα να αναδείξουν μία πειστική οικονομική…

Η πάλη για εξουσία στην Ελλάδα

Η πάλη για εξουσία στην Ελλάδα Σχέδιο της ΚΕ για το 12ο Συνέδριο του ΕΕΚ 1.    Η παγκόσμια συστημική κρίση του καπιταλισμού που μαίνεται πέντε χρόνια τώρα κλόνισε και κλονίζει…

9ο Συνέδριο του ΕΕΚ- Σχέδιο Προοπτικών (Δεκέμβρης 2004)

Στις απαρχές του 21ου αιώνα: Παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου, των πολέμων και των επαναστάσεων 1. Ο 21ος αιώνας άρχισε με μια αδιάκοπη σειρά κλιμακούμενων εκρήξεων: κραχ της «νέας οικονομίας» στην Γουώλ…