Κρίση του Ευρώ

12o Συνέδριο του ΕΕΚ Κρίση του Ευρώ 1* Η εγγενής αδυναμία της ευρωπαϊκής άρχουσας τάξης μέσω των αστικών κυβερνήσεων της ευρωζώνης και του γερμανο-γαλλικού άξονα να αναδείξουν μία πειστική οικονομική…

Η πάλη για εξουσία στην Ελλάδα

Η πάλη για εξουσία στην Ελλάδα Σχέδιο της ΚΕ για το 12ο Συνέδριο του ΕΕΚ 1.    Η παγκόσμια συστημική κρίση του καπιταλισμού που μαίνεται πέντε χρόνια τώρα κλόνισε και κλονίζει…