Επισιτιστική κρίση και μαύρη αγορά προ των πυλών

του Γ.Χ. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, στην Ανατολή Ιεράπετρας και στα Φαλάσαρνα Χανίων οι αγρότες συνεταιριστές παραγωγοί αναγκάστηκαν να πετάξουν 20 και 50 τόνους αντίστοιχα φρέσκων οπορωκηπευτικών Α διαλογής χάνοντας…