Είναι εφικτό ένα Μπρέτον Γουντς ΙΙ στον 21ο αιώνα;

του Σάββα Μιχαήλ-Μάτσα Στις 16-18 Μαΐου έγινε το Οικονομικό Ακαδημαϊκό Φόρουμ Μόσχας – 2022 με εκατοντάδες συμμετοχές, μεγάλη επιτυχία και ενδιαφέρον. Στα πλαίσιά του στις 18 Μαΐου έγινε το 6ο…

H ίδρυση του ΚΔΚΕ, Ιούλιος 1946

Tο μετέωρο βήμα των Τροτσκιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα Θόδωρος Κουτσουμπός Στις 28 Iουλίου 1946 τρεις από τις σημαντικότερες ομάδες τροτσκιστών στην Ελλάδα αποφάσισαν την ενοποίησή τους. Καθώς είχε αρχίσει το…