Καμπάνια της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων

Συλλογή υπογραφών εδώCOVID-19 – Αποσυμφόρηση των φυλακών και στην Ελλάδα!

και στο fb: https://www.facebook.com/tokeli.gr

Συστάσεις Διεθνών Οργανισμών για την αποσυμφόρηση των φυλακών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τον Μάρτιο 2020 σε συστάσεις προς τις κυβερνήσειςυπογραμμίζει: «Άτομα που στερούνται την ελευθερία τους, όπως άτομα σε φυλακές και άλλους χώρους κράτησης, είναι πιθανό να είναι πιο ευάλωτα στην εκδήλωση της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) από τον γενικό πληθυσμό, λόγω των συνθηκών συνωστισμού στις οποίες διαβιούν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η εμπειρία δείχνει ότι οι φυλακές, τα κρατητήρια και παρόμοια περιβάλλοντα όπου οι άνθρωποι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή μόλυνσης, ενίσχυσης και εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών εντός και εκτός των φυλακών. Ως εκ τούτου, η υγεία στις φυλακές θεωρείται ευρέως ως δημόσια υγεία…. ο κίνδυνος η μετάδοση της νόσου να αυξηθεί ταχέως σε φυλακές ή σε άλλους χώρους κράτησης είναι πιθανό να έχει ενισχυτική επίδραση στην επιδημία, πολλαπλασιάζοντας γρήγορα τον αριθμό των ατόμων που πλήττονται». (Πηγή: WHO, Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention, 15 March 2020)

Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet,τον Μάρτιο 2020, κάλεσε τις κυβερνήσεις «να λάβουν επειγόντως μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κρατουμένων, στο πλαίσιο των συνολικών προσπαθειών για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19» και «να εργαστούν γρήγορα για να μειώσουν τον αριθμό των κρατουμένων… Οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τρόπους για την απελευθέρωση εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον COVID-19, μεταξύ των οποίων οι ηλικιωμένοι, οι άρρωστοι, καθώς και οι παραβάτες χαμηλού κινδύνου. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να παρέχουν ειδική υγειονομική περίθαλψη στις φυλακισμένες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, καθώς και των κρατουμένων με αναπηρίες και των ανηλίκων κρατουμένων». (Πηγή:ohchr.org)

Η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Dunja Mijatović, τον Απρίλιο 2020, ζήτησε από τις κυβερνήσεις να «αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση όταν αυτό είναι δυνατόν και χωρίς διακρίσεις», για την προστασία των δικαιωμάτων και της υγείας των κρατουμένων. Υπενθύμισε επίσης ότι: «Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) στη δήλωση αρχών για τον COVID-19, η υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων στη στέρηση της ελευθερίας είναι επιτακτική σε καταστάσεις υπερπληθυσμού και ακόμη περισσότερο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους κρατούμενους με υποκείμενα νοσήματα, στα ηλικιωμένα άτομα που δεν αποτελούν απειλή για την κοινωνία, και στα άτομα που έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για μικρά ή μη-βίαια αδικήματα. Η μείωση του πληθυσμού των φυλακών είναι απαραίτητη σε ολόκληρη την Ευρώπη για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των υγειονομικών κανονισμών και να μειωθεί η αυξανόμενη πίεση στο προσωπικό των φυλακών και στο σωφρονιστικό σύστημα στο σύνολό του». (Πηγή: coe.int)

Η Διεθνής Αμνηστία με δελτίο τύπου τον Απρίλιο 2020 για την Ελλάδα με τίτλο: «Επείγουσα ανάγκη για μέτρα προστασίας στις φυλακές από τον κορονοϊό», υπενθυμίζει στις ελληνικές αρχές ότι: «Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κράτηση, όπως και το προσωπικό, σε συχνά υπερπλήρεις φυλακές, αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, σε χώρους όπου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα, όπως η φυσική αποστασιοποίηση και η απομόνωση… Επιπλέον, οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν μέτρα προσωρινής μείωσης του πληθυσμού των φυλακών, συμπεριλαμβανομένης της αποφυλάκισης των ανθρώπων που είναι προφυλακισμένοι, και να εξετάσουν την πρόωρη ή υπό όρους αποφυλάκιση κρατουμένων που βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι/ες ή όσοι/ες έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα». (Πηγή: amnesty.gr).

Η Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), επίσης τον Απρίλιο 2020, δημοσίευσε την έκθεσή της μετά την επίσκεψή της στην Ελλάδα το 2019. Η Επιτροπή υπογραμμίζει. μεταξύ άλλων, τις συνεχιζόμενες συστημικές αποτυχίες στις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων του υπερπληθυσμού, της έλλειψης προσωπικού και των ακατάλληλων υγειονομικών συνθηκών, καθώς και την αναποτελεσματικότητα της διερεύνησης ισχυρισμών κακομεταχείρισης.

Τι συμβαίνει στις Ευρωπαϊκές χώρες;

Ακολουθώντας τις παραπάνω συστάσεις, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν την αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών τους καταστημάτων προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού σ’ αυτούς τους χώρους όπου η συνιστώμενη κοινωνική αποστασιοποίηση είναι συχνά αδύνατη. Κατά συνέπεια, προχώρησαν σε πρόωρες αποφυλακίσεις κρατουμένων με μικρό υπόλοιπο ποινής ή/και που είχαν καταδικαστεί για λιγότερο σοβαρά αδικήματα. Ανάμεσά τους, η  Γαλλία, που μείωσε από τα μέσα Μαρτίου 2020 τον αριθμό των κρατουμένων κατά 6200 και πλέον άτομα, η Μεγάλη Βρετανία που αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκιση 4.000 κρατουμένων με υπόλοιπο ποινής μέχρι δύο μήνες, η Σουηδία που ανέβαλε τις νέες φυλακίσεις και την εκτέλεση των ποινών, ενώ η Κύπρος αποφάσισε αποφυλακίσεις κρατουμένων, εγκρίνοντας συγχρόνως κανονισμό ώστε να μπορούν να εντάσσονται στον θεσμό της Ανοικτής Φυλακής και της εξωιδρυματικής απασχόλησης περισσότερα άτομα.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Ο Διευθυντής του Σχολείου των Φυλακών Νέων Αυλώνα, τον Μάρτιο 2020, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, μεταξύ άλλων είχε πει:  «Υπάρχουν παιδιά που κοιμούνται στο πάτωμα… Οι κρατούμενοι είναι περίπου 280 για 150-130 κρεβάτια… Οι κρατούμενοι είναι σε κελιά που χωράνε έως τέσσερα κρεβάτια, δηλαδή δύο κουκέτες, και δεν υπάρχει χώρος να μπουν άλλες κουκέτες γιατί είναι μικρό το κελί. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα συνωστισμού ανθρώπων. Τα επιπλέον άτομα μετά τα τέσσερα θα κοιμηθούν ή στο πάτωμα ή δυο δυο στα κρεβάτια… Μοιράζονται το κρεβάτι ή το παίρνουν εναλλάξ», εξηγεί. Η ειρωνεία είναι βέβαια ότι δεν υλοποιούνται τα μαθήματα με πρόσχημα τον συνωστισμό, και δεν υπάρχει τρόπος να γίνει τηλεκπαίδευση στο σχολείο των φυλακών. «Παλέψαμε να μην κλείσει το σχολείο, να έχουμε διά ζώσης διδασκαλία. Δεν έγινε αποδεκτό», είπε, εξηγώντας ότι δεν τους άφησαν να κάνουν διδασκαλία διά ζώσης για να μη δημιουργηθεί συνωστισμός, παρ’ όλα αυτά στα κελιά είναι ο ένας πάνω στον άλλον. (Πηγή:thepressproject.gr)

Οι κρατούμενοι στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, την 1/2/2021, ήταν 294 άτομα. Παρομοίως τραγική είναι η κατάσταση και στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου όπου στοιβάζονται 123 κρατούμενοι, ενώ η χωρητικότητά του είναι 54 άτομα. Υπερσυνωστισμός επικρατεί επίσης σε όλα ανεξαιρέτως τα καταστήματα κράτησης, με εξαίρεση τις αγροτικές φυλακές. (Πηγή: minocp.gov.gr) 

Η κυβέρνηση, το υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ και η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, παρά τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών αλλά και του ΠΟΥ και παρά τους θανάτους και τα συνεχή κρούσματα COVID-19 (εγκλείστων και σωφρονιστικών υπαλλήλων), κωφεύουν. Οι συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές εξακολουθούν να είναι άθλιες εν μέσω πανδημίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ οι φυλακές, εξαιρουμένων των αγροτικών, είναι υπερπλήρεις. Οι κρατούμενοι, λόγω του συνωστισμού, της έλλειψης ειδών υγιεινής, αλλά και λόγω της ελλιπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, στοιβαγμένοι ο ένας επάνω στον άλλον, χωρίς δυνατότητα να τηρήσουν κατ’ ελάχιστο τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής και το υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ, αντί να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας και την προφύλαξη της υγείας και της ζωής των κρατουμένων, προχωρώντας σε αποσυμφόρηση των φυλακών τουλάχιστον των ευάλωτων (ηλικιωμένοι, ασθενείς με σοβαρά χρόνια προβλήματα, μωρομάνες, κ.λπ.), όχι μόνον έσπευσαν ασμένως να περιορίσουν τα δικαιώματα των κρατουμένων (άδειες, επισκεπτήρια, δέματα, μεταγωγές κλπ), θέτοντάς τους από τον Μάρτιο 2020 σε συνεχή εξαίρεση δικαιωμάτων, με πρόσχημα την πανδημία, και μόνον όταν υπήρξαν θάνατοι στις φυλακές, τον Νοέμβριο 2020, αποφάσισαν να προμηθεύσουν τους κρατούμενους με στοιχειώδες προστατευτικό υλικό (μάσκες, αντισηπτικά) και να προβούν δειγματοληπτικά σε τεστ Covid-19, χωρίς καμία περαιτέρω μέριμνα ούτε για τη στελέχωση των φυλακών με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ούτε για χωριστούς χώρους καραντίνας, και φυσικά ούτε κατά διάνοια για την αποσυμφόρηση των φυλακών.

Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων στα πλαίσια της δράσης της και επειδή η ζωή των κρατουμένων μετράει, ξεκινά καμπάνια για την αποσυμφόρηση των φυλακών: «COVID-19 – Αποσυμφόρηση των φυλακών και στην Ελλάδα!»

 AΙΤΗΜΑΤΑ:

  • Να αποσυμφορηθούν άμεσα και δραστικά οι φυλακές και στην Ελλάδα με αποφυλάκιση προφυλακισμένων, πρόωρη ή υπό όρους αποφυλάκιση κρατουμένων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, όπως οι ηλικιωμένοι/ες ή όσοι/ες έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
  • Να μη γίνεται σε καμία φυλακή υπέρβαση της χωρητικότητας.
  • Να ενισχυθεί το σύστημα των αγροτικών φυλακών.
  • Να εφαρμοστούν εναλλακτικοί τρόποι έκτισης της ποινής.
  • Να έχουν όλοι/ες οι κρατούμενοι/ες πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες, καθαρό νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, συμπεριλαμβανομένου του σαπουνιού και απολυμαντικών, ώστε να μπορεί να διατηρηθεί το απαιτούμενο επίπεδο υγιεινής.
  • Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους νεαρούς κρατούμενους και τις κρατούμενες γυναίκες.
  • Να λειτουργήσουν τα σχολεία σε όλες τις φυλακές.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

τηλ: 6977029964

email: kratoymenoi@gmail.com

www.tokeli.gr