Διεθνής Οργανισμός Εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, αλλά σε … έξι χρόνια, θα επιστρέψει η παγκόσμια απασχόληση και η παραγωγικότητα της εργασίας στα προ κρίσης επίπεδα. Αυτό αποκαλύπτει η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO – International Labour Οrganization) για το 2012-15.

Από το 2007 που ξέσπασε η τρέχουσα παγκόσμια κρίση, οι επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά  27 εκατομμύρια (συνολικά 206 εκατομμύρια ή  6% της παγκόσμιας εργατικής δύναμης).
Σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στις ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, ΕΕ, κλπ.) όπου η απασχόληση όσο και η παραγωγικότητα της εργασίας δεν πρόκειται να αυξηθούν πριν το 2016!

Για να δημιουργηθούν οι  όροι για μια “βιώσιμη ανάπτυξη” και “να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή” για τα επόμενα δέκα χρόνια, θα πρέπει κατά την ILO να δημιουργηθούν 600 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.
Tην ίδια στιγμή, όμως,  900 εκατομμύρια εργάτες ζουν με τις οικογένειές τους με λιγότερο από 2 $ την ημέρα στις αναπτυσσόμενες χώρες (Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία). Μάλιστα, κατά την ίδια πηγή, εκτιμάται ότι από τους  900 εκατομμύρια φτωχούς εργάτες , τα 456 εκατομμύρια  ζουν με λιγότερο από  1,26 $ την ημέρα.

Η νεολαία έχει υποστεί τις πιο βαριές συνέπειες της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας. Το 2011,  πάνω από 74  εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 -24 ήταν άνεργοι, δηλαδή 4 εκατομμύρια περισσότεροι από το 2007 . Στις αναπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, ΕΕ κλπ.), οι νέοι αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού αριθμού των φτωχών εργαζομένων.  

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προβλέψεις αυτές δεν έχουν λάβει υπόψη τις ολοένα και πιο συχνές προς τα κάτω αναθεωρήσεις του ΔΝΤ για το ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.