800px-Yulia_Navalny,_Alexey_Navalny,_Anna_Veduta_and_Ilya_Yashin_at_Moscow_rally_2013-06-12_1