Έκθεση-σοκ για τα ΑΕΙ: Λίγα κονδύλια για "πολλούς" φοιτητές

Έκθεση-σοκ για τα ΑΕΙ
Λίγα κονδύλια για “πολλούς” φοιτητές

Τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται για πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποτυπώνει η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) για το 2017.

Με αδρές γραμμές, στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι εγγεγραμμένοι “πολλοί” σπουδαστές -σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, την ίδια ώρα που τα κρατικά κονδύλια για την ανώτατη εκπαίδευση έχουν μειωθεί δραματικά κατά τη διάρκεια των Μνημονίων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα κατέχει υψηλή θέση ως προς την αναλογία φοιτητών στο σύνολο του πληθυσμού (6,58% έναντι 3,84% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), και ταυτόχρονα η χώρα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό (0,34%) ενώ η ίδια δεν αποτελεί χώρα προσέλκυσης σπουδαστών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση “με τους πόρους που διατίθενται, η Ελλάδα δυσκολεύεται να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση δεδομένου ότι ένα ποσοστό 70% για τα Πανεπιστήμια και 40% για τα ΤΕΙ, εισάγεται πλέον των δηλωμένων δυνατοτήτων τους για εκπαίδευση”.

Η έκθεση κάνει αναφορά για τη μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2008-2016 παρουσιάστηκε μείωση ύψους 65,04% ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε ο φοιτητικός πληθυσμός κατά 15% και μειώθηκε το διδακτικό προσωπικό κατά 4,17%, φέρνοντας την αναλογία 1 διδάσκων για 44 φοιτητές.

Σημειώθηκε επίσης μείωση της δημόσιας δαπάνης στην έρευνα και ανάπτυξη των ΑΕΙ στη χώρα. Ταυτόχρονα μικρό ποσοστό διοικητικού προσωπικού κατανέμεται σε υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας και συμβουλευτικής, οι αίθουσες διδασκαλίες έχουν οριακή επάρκεια θέσεων, 1 θέση για 3 φοιτητές, ενώ στις βιβλιοθήκες 1 θέση αντιστοιχεί σε 35 φοιτητές.

Σημαντικά στοιχεία παρουσιάζονται επίσης αναφορικά με την απασχόληση και την ανεργία των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελλάδα στο σύνολο των ανέργων της χώρας, παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 25-34 ετών (28%), σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εμφανίζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης ατόμων ηλικίας 25-34 με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (66%), έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου (82%).
Γ.Γ.