Διεκδικούν πληρωμή των δεδουλευμένων

Την πληρωμή των δεδουλευμένων διεκδικούν οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ. Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αναφέρει ότι το ΤΕΕ,«τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης» και«θεματοφύλακας των συμφερόντων των μελών» του, δεν έχει ακόμη καταβάλει τα δεδουλευμένα των εργαζομένων των ετών 2016 και 2019.

Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, την πληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στις εκλογές του Τ.Ε.Ε. τα έτη 2016 & 2019 και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.