ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΩΜΑ ΜΙΣΘΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΩΜΑ ΜΙΣΘΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ

Την 1η θέση και με  διαφορά κατέλαβε, μεταξύ των χωρών –μελών της ΕΕ, η Ελλάδα στη μείωση των πραγματικών εργατικών αμοιβών (-23,8%) την περίοδο 2010-13, σύμφωνα με έρευνα του γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (WSI) του Ιδρύματος Χανς Μπέκλερ (Hans Boeckler Stiftung).

Οι εργαζόμενοι στην Κύπρο έχουν δεχτεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ε.Ε. (-19,8%). Ακολουθούν οι Ούγγροι εργαζόμενοι (-10,6%), οι Πορτογάλοι (-8,1%), οι Ισπανοί (-6,9%), οι Ιρλανδοί (-6,8%).

Η πραγματική αξία του ελληνικού κατώτατου μισθού είναι πολύ κατώτερη από εκείνου στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα, ο ελληνικός πραγματικός (λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό) κατώτατος μισθός φτάνει στο 75% του αντίστοιχου πορτογαλικού. Και αυτό παρά το γεγονός ότι  η σχέση μεταξύ των δύο κατώτατων μισθών είναι ακριβώς αντίστροφη σε ονομαστικό επίπεδο, δηλαδή με βάση πόσα ευρώ παίρνει ο κάθε εργαζόμενος «στο χέρι»

Στην Ισπανία σε σταθερές τιμές του 2009 ο πραγματικός κατώτατος μισθός έφτασε τις 96 μονάδες, στην Πορτογαλία τις 94 και στην Ελλάδα τις 71 μονάδες. Με άλλα λόγια ο ελληνικός πραγματικός κατώτατος μισθός φτάνε μόλις τα 75,5%  του πορτογαλικού. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο ονομαστικός κατώτατος μισθός στην Πορτογαλία (565 ευρώ) είναι χαμηλότερος από εκείνο στην Ελλάδα (683 ευρώ)! Πιο αναλυτικά οι σημαντικότερες εργασιακές ανατροπές στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ισπανία έχουν ως εξής:

Στην Ελλάδα, οι μισθοί στον δημόσιο τομέα «πάγωσαν» το 2009, το 2010 μειώθηκαν μεταξύ 12%-20% και την περίοδο 2011-13 μειώθηκαν πάλι πάνω από 17%
Στην Ελλάδα, επίσης οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 22% το 2012 (κατά 32% για τους νέους εργάτες κάτω από 25 ετών)

Με το νόμο 4024/2011 επήλθε αναβολή της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και της ρήτρας ευνοϊκότητας με αποτέλεσμα οι επιχειρησιακές συμβάσεις να αποκλίνουν από τις κλαδικές

Με το νόμο 4046/2012 μειώθηκε η μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων σε 3 μήνες

Με το νόμο 4093/2012, ο εθνικός κατώτατος μισθός θα αποφασίζεται με νόμο (και όχι από μια εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας).
Από το 2012 και έπειτα το 80% των επιχειρησιακών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, προβλέπει μειώσεις στους μισθούς.

Στην Ιρλανδία, μειώθηκαν οι μισθοί του δημοσίου κατά 5%-7% το 2009 και κατά 5%-8% το 2010.
Παράλληλα ο κατώτατος μισθός μειώθηκε κατά 1 ευρώ το Φεβρουάριο του 2011 και επανήλθε τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου

Το 2009 έπαψε να υπάρχει το πανεθνικό σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων που ίσχυε εδώ και 22 χρόνια.
Έτσι, η συλλογική διαπραγμάτευση ισχύει πλέον μόνο σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Το 2012 θεσπίστηκε το Σύμφωνο Βιομηχανικών Σχέσεων, σύμφωνα με το οποίο γίνονταν πιο αυστηρά τα κριτήρια για τις «Ονομαστικές Συμβάσεις Εργασίας» (Registered Employemnt Agreements) και τους  «Κανόνες Ρύθμισης της Εργασίας» (Employement Regulation Orders), με τα οποία καθορίζονται οι κατώτατοι μισθοί σε συγκεκριμένους τομείς.
 
Στην Κύπρο, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκαν κατά 6,5%-12,5% το 2013 και αναβλήθηκε η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή και δεν πρόκειται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας
 
Στην Πορτογαλία, οι μισθοί στο δημόσιο μειώθηκαν κατά 5% το 2010, μειώθηκαν και πάλι μεταξύ 3,5%-10% το 2011 και αναβλήθηκε η παροχή των ετήσιων μπόνους. Παράλληλα, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα «πάγωσαν» το 2011 και δεν πρόκειται να αυξηθούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας.

Με το νόμο 23/2012 επιτρέπεται στους αντιπροσώπους των μη συνδικαλισμένων εργατών να διαπραγματεύονται σε επιχειρησιακό επίπεδο σε μικρές εταιρείες.

Με το νόμο 90/2012 εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.

Με το Μνημόνιο του 2011, η κυβέρνηση συμφώνησε να περιορίσει την έκταση των συλλογικών συμβάσεων επ’ αόριστον.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με στοιχεία από το πορτογαλικό υπουργείο Εργασίας μόλις 328.000 εργαζόμενοι καλύπτονταν από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας έναντι 1,9 εκατομμυρίων το 2008!

Στην Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας έπεσε στα 4,6 εκατομμύρια το 2013 από 12 εκατομμύρια που ήταν το 2008.

Δ.Κ.