Με αφορμή τα τεκταινόμενα στο Συνδικάτο Τουρισμού Επισιτισμού Ν. Αττικής, η Εργατική Επιτροπή του ΕΕΚ επισημαίνει:

Η συνδικαλιστική παράταξη ΛΑΝΤΖΑ εκπροσωπείται στο Δ.Σ. του Συνδικάτου Τουρισμού Επισιτισμού του Ν. Αττικής με μία έδρα. Είναι ένα ριζοσπαστικό πολυτασικό σχήμα που στις δύο τελευταίες αρχαιρεσίες του συνδικάτου έχει εκλέξει και εκπροσωπείται στο Δ.Σ. στη βάση της αρχής της εναλλαγής όπως συμβαίνει σε πάμπολα πρωτοβάθμια σωματεία.

Πρόσφατα, ο εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού σχήματος Μ.Κ. προσχώρησε στην παράταξη του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ χωρίς να παραιτηθεί και παραδώσει την έδρα του στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο του σχήματος όπως όφειλε. Οι έδρες στο εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι προσωποπαγείς και προσωπικές, είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής πράξης όλων των συντρόφων που μετέχουν στο όποιο συνδικαλιστικό σχήμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά στο συνδικαλιστικό κίνημα, ιδίως στον γραφειοκρατικό συνδικαλισμό, που αναπαράγεται η πρακτική του αστικού κοινοβουλευτισμού με τις ανεξαρτοποιήσεις και μεταπηδήσεις που συνήθως συνοδεύονται με συναλλαγές και ανταλλάγματα.

Η Εργατική Επιτροπή του ΕΕΚ συμπαρατάσσεται με τους συντρόφους της συνδικαλιστικής παράταξης ΛΑΤΖΑ. H έδρα ανήκει στην παράταξη και όχι στον συγκεκριμένο εκπρόσωπο. Πέρα από την όποια κριτική μπορεί και πρέπει να γίνει στον Μ.Κ. για τις προσωπικές του πολιτικές επιλογές, για την έλξη του στον γραφειοκρατικό συνδικαλισμό και σταλινισμό του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ, η ευθύνη βαρύνει το ίδιο το ΠΑΜΕ, που για χάρη μιας έδρας παραπάνω, συντηρεί, αναπαράγει και διαιωνίζει τις αστικές πρακτικές στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με τέτοιες μεθόδους δεν μπορεί η εργατική τάξη από αντικείμενο ταξικής εκμετάλλευσης να αναδειχθεί στο ιστορικό υποκείμενο ανατροπής του καπιταλισμού και κατάκτησης της εργατικής εξουσίας, αναγκαίας ως μεταβατικής φάσης στην πορεία της κοινωνικής χειραφέτησης και τον κομμουνισμό.

Εργατική Επιτροπή του ΕΕΚ

21/7/2021

Η ανακοίνωση της ΛΑΝΤΖΑ

Σχετικά με την έδρα της Λάντζα στο ΔΣ του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Αττικής

March 1, 2021

1074

Η Λάντζα Αγωνιστική συσπείρωση στον επισιτισμό τουρισμό συμμετέχει όπως όλοι γνωρίζουν και στηρίζει το συνδικάτο επισιτισμού τουρισμού και συναφών επαγγελμάτων νομού Αττικής, το ταξικό σωματείο των εργαζομένων στον κλάδο. Παρά το πρόσφατο σχετικά διάστημα από την ίδρυσή της έχει καταφέρει με όσες δυνάμεις διαθέτει να συσπειρώσει ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων, να έχει σημαντικές νίκες σε μια σειρά εργατικών διαφορών και να αναδείξει μια σειρά ζητήματα που άπτονται της καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων εργαζομένων στον κρίσιμο αυτό κλάδο συνολικά για την εργατική τάξη στη χώρα μας. Μέσα από τις γραμμές του συνδικάτου έχει επιλέξει να εκφράσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος και να συμβάλλει στην αναγκαία αύξηση της συνδικαλιστικής πυκνότητας, όρου αναγκαίου για να δοθούν οι μάχες στους χώρους δουλειάς αλλά και συνολικότερα.

Ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης έχει καταφέρει στις δύο τελευταίες αρχαιρεσίες όπου και έχει συμμετάσχει να εκπροσωπείται με μια έδρα στο ΔΣ του συνδικάτου με βάση την αρχή της εναλλαγής όπως συμβαίνει σε μια σειρά από ριζοσπαστικά εργατικά πολυτασικά σχήματα της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Κατά την τρέχουσα περίοδο εκπροσωπούνταν από τον σύντροφο και συναγωνιστή Μ.Κ μέλος του σχήματος και υποψήφιο με την Λάντζα στις τελευταίες εκλογές. Για λόγους πολιτικούς και προσωπικούς ο σύντροφος αποφάσισε να αποχωρήσει απ’ το σχήμα όπως περιέγραψε με ηλεκτρονική επιστολή που έστειλε προς το σχήμα, ως αποτέλεσμα της πολιτικής του απομάκρυνσης από τις πολιτικές συμφωνίες του σχήματος, των πρακτικών του αλλά και συνολικότερα από τον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, λόγους που αν και δεν συμμεριζόμαστε, κατανοούμε απολύτως.

Δυστυχώς δεν κατανοούμε ούτε συμμεριζόμαστε την απόφασή του να μην παραιτηθεί ως εκπρόσωπος της Λάντζα από το ΔΣ του συνδικάτου και να μην παραδώσει την έδρα στην παράταξη με την οποία και για την οποία εκλέχθηκε. Είναι μια απόφαση που αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα, παράγει δημοκρατικό έλλειμμα πολιτικής έκφρασης στο πιο δημοκρατικό κύτταρο των εργαζομένων του κλάδου, το ίδιο το συνδικάτο τους, και στερεί από την ίδια τη Λάντζα τη μοναδική φωνή θεσμικής της έκφρασης. Είναι επίσης μια κίνηση που δεν βοηθάει στην πολυφωνία των διαδικασιών εντός του ίδιου του συνδικάτου, ιδίως στον βαθμό που όλο το τελευταίο διάστημα η έδρα της Λάντζα δεν μπορεί να ασκήσει ούτε καν δημιουργική κριτική στην πλειοψηφία αλλά εμφανίζεται πλήρως ταυτισμένη μαζί της.

Είναι μια απόφαση εσφαλμένη, στερείται ηθικού βάθους όποιο και αν είναι το εύρος της διαφωνίας και τον καλούμε και δημόσια να την πάρει πίσω. Τρέφοντας κάθε εκτίμηση στις μάχες που έχουμε δώσει μαζί και πιθανώς από άλλο μετερίζι θα δώσουμε και στο μέλλον για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων του κλάδου, τον καλούμε να παραδώσει την έδρα στην πολιτική και συνδικαλιστική συλλογικότητα με την οποία εκλέχθηκε, να αποκαταστήσει το δημοκρατικό έλλειμμα εκπροσώπησης που την στιγμή αυτή υπάρχει στο συνδικάτο και όλοι μαζί, από την σκοπιά του ο καθένας να συμβάλλουμε στις κρίσιμες μάχες που έχουμε να δώσουμε σε έναν χώρο έντασης εκμετάλλευσης όπως αυτός του επισιτισμού και του τουρισμού.

Σε κάθε περίπτωση κρινόμαστε όλοι, όχι μόνο με τα λόγια αλλά κυρίως με τι πράξεις μας. 

Λάντζα Αγωνιστική Εργατική Συσπείρωση σε επισιτισμό-τουρισμό