«Η ΔΙΑΤΑΓΗ Νο1» ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρικάζ Νο1

«Η ΔΙΑΤΑΓΗ Νο1» ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Στις 1 Μάρτη 1917, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο (14 Μαρτίου με το νέο ημερολόγιο), την επομένη της νικηφόρας Φεβρουαριανής επανάστασης, κατ’ απαίτηση των στρατιωτών, το Σοβιέτ της Πετρούπολης εξέδωσε το ακόλουθο ντοκουμέντο, το οποίο ο Τρότσκι το έχει περιγράψει ως το μοναδικό άξιο αναφοράς ντοκουμέντο της Επανάστασης του Φεβρουαρίου και ο Σουχάνωφ ως «πρακτικά η μόνη ανεξάρτητη-δημιουργική πολιτική πράξη του Σοβιέτ κατά τη διάρκεια της επανάστασης». Πράγματι η Διαταγή Νο1 (Πρικάζ Nο1) προκάλεσε σημαντικές αλλαγές σε όλες τις στρατιωτικές ομάδες στη Ρωσία το 1917. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Φλορίνσκυ «Χτύπησε τα ίδια τα θεμέλια της στρατιωτικής πειθαρχίας και συνεισέφερε τα μέγιστα στη κατάρρευση των ενόπλων δυνάμεων». Επίσης, ο περιβόητος στρατηγός της αντεπανάστασης Ντενίκιν συνόψισε στις αναμνήσεις του τη θέση όλων των αντιδραστικών λευκοφρουρών διοικητών του Τσαρικού στρατού  όταν χαρακτηρίζει τη διαταγή αυτή ως «το πρώτο και σημαντικότερο χτύπημα στη διάλυση του στρατού».

Ολόκληρο το κείμενο της Διαταγής δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα του σοβιέτ Ιζβέστια, 2 Μαρτίου του 1917, υπογεγραμμένο από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σοβιέτ Ν. Ντ Σόκολωφ, Γιου. Μ. Στέκλωφ και Ι.Ι. Σκόμπελεφ

 

ΔΙΑΤΑΓΗ Νο1

 

1 Μάρτη 1917

 

Προς τη φρουρά της Στρατιωτικής Περιφέρειας της Πετρούπολης, προς όλους τους στρατιώτες της φρουράς, του στρατού, του πυροβολικού και του στόλου για άμεση και επακριβή εκτέλεση και προς όλους τους εργάτες της Πετρούπολης προς ενημέρωση τους.

Το Σοβιέτ των Εκπροσώπων των Εργατών και των Στρατιωτών έχει αποφανθεί ότι:

1. Επιτροπές θα πρέπει να εκλεχθούν άμεσα σε όλους τους λόχους, τάγματα, συντάγματα, όρχους πυροβολικού, ναυτικές πυροβολαρχίες, ουλαμούς και σε κάθε ατομική μονάδα διαφορετικών μορφών στρατιωτικών διευθυντηρίων και σε όλα τα πολεμικά σκάφη των παραπάνω αναφερομένων μονάδων.

2. Όλες οι στρατιωτικές μονάδες που δεν έχουν ακόμα εκλέξει τους εκπροσώπους τους στο Σοβιέτ των Εργατικών Αντιπροσώπων θα πρέπει να εκλέξουν έναν εκπρόσωπο ανά λόχο. Οι εν λόγω εκπρόσωποι θα πρέπει να παρουσιαστούν, με γραπτά πιστοποιητικά, στο κτίριο της Κρατικής Δούμας στις 10 π.μ. στις 2 Μάρτη.

3. Σε όλες τις πολιτικές δράσεις, οι στρατιώτες υπόκεινται στο Σοβιέτ των Αντιπροσώπων των Εργατών και των Στρατιωτών και στις περί τούτου επιτροπές.

4. Οι διαταγές της Στρατιωτικής Επιτροπής της κρατικής Δούμας θα εκτελούνται με την εξαίρεση εκείνων των περιστάσεων όπου έρχονται σε αντίθεση  με τις διαταγές και διατάγματα των Εκπροσώπων του Σοβιέτ των Εργατών και των Στρατιωτών.

5.  Όλα τα είδη όπλων, όπως τυφέκια, πολυβόλα, τεθωρακισμένα οχήματα και λοιπά θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των επιτροπών λόχου και ταγμάτων και υπό τον έλεγχό τους και σε καμιά περίπτωση δεν  επιτρέπεται να χορηγηθούν σε αξιωματικούς, ακόμα και μετά από αίτημα.

6. Σε υπηρεσία, και στην επιτέλεση υποχρεώσεων συνακόλουθων της υπηρεσίας, οι στρατιώτες θα πρέπει να τηρούν την πιο αυστηρή στρατιωτική πειθαρχία. Όταν όμως βρίσκονται εκτός υπηρεσίας, στην πολιτική, κοινωνική και ιδιωτική τους ζωή, οι στρατιώτες θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως τα ίδια δικαιώματα με όλους τους πολίτες.

Ειδικότερα, καταργείται η στάση προσοχής και ο υποχρεωτικός χαιρετισμός αξιωματικών  όταν βρίσκονται εκτός υπηρεσίας.

7. Παρομοίως καταργούνται οι τίτλοι των αξιωματικών: Η  Εξοχότητά σας, Εντιμότατε κ.λπ. .  και αντικαθίστανται από : Κύριε Στρατηγέ, Κύριε Συνταγματάρχη κ.λπ.

Η κακομεταχείριση των στρατιωτών από οποιονδήποτε ανώτερου στρατιωτικού βαθμού και ιδιαίτερα η προσφώνηση των στρατιωτών με την (άτυπη αντωνυμία δευτέρου προσώπου) «συ», απαγορεύεται και κάθε παραβίαση της εν λόγω απαγόρευσης καθώς και κάθε είδους παρεξήγηση μεταξύ αξιωματικών και στρατιωτών, θα πρέπει να διαβιβάζεται στις επιτροπές του λόχου.

 

Το Σοβιέτ των Αντιπροσώπων των Εργατών και των Στρατιωτών

Μετάφραση Αρ. Μα.